udržitelnost

JEDNÁME ZODPOVĚDNĚ

Náš příspěvek k udržitelnému řízení

corpac Green Life & Corpac Re-Lease

Chceme dosáhnout obojího - použít co nejméně materiálu a zdrojů a zajistit stálou kvalitu našich výrobků. To se nám podařilo! Na jedné straně můžeme snížit tloušťku našich fólií VCI CORPALIN®, což vede ke snížení spotřeby surovin. Za druhé jsme zavedli koncept, kdy si společnosti naše fólie půjčují, místo aby je kupovaly.

 

CORPAC GREEN LIFE

UDRŽITELNÉ OBALY Z FÓLIE VCI

Naše ekologická značka "Green Life" znamená větší udržitelnost a odpovědnost za životní prostředí. Díky našim kvalifikovaným zaměstnancům a technickým předpokladům je možné používat naši fólii CORPALIN®:

  • snížit tloušťku fólie
  • vyrábět způsobem neutrálním z hlediska emisí CO2
  • používat recyklovaný materiál

 

Společnost Corpac je první firmou, která dosáhla přísných požadavků certifikace ochrany proti korozi VW s tloušťkou vrstvy menší než 60 µm. Po téměř ročním vývoji se našemu oddělení výzkumu a vývoje podařilo vyvinout 55 µm VCI fólii CORPALIN, která splňuje všechny požadavky na ochranu proti korozi. Tato inovace přináší výraznou úsporu více než 10 % při spotřebě surovin a také při spotřebě CO2. Tato fólie CORPALIN je samozřejmě také 100% recyklovatelná.

VÍCE INFORMACÍ?!

 

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

 

STAŽENÍ

CORPAC vyrábí CO2 neutrální produkty

VCI fólie Corpalin® se vyrábí CO2 neutrálně

Díky výstavbě fotovoltaických parků a výsadbě nových stromů v kombinaci s ekologickou elektřinou dosáhneme CO2 neutrality při výrobě filmů již v roce 2022.

CORPAC rE-lEASE

UDRŽITELNÝ A UZAVŘENÝ KONCEPT

Myšlenka je stejně jednoduchá jako geniální: místo nákupu fólií na ochranu proti korozi si je jednoduše půjčíte. Účelem fólie VCI je chránit díly nebo součásti před korozí, vlhkostí a nečistotami během přepravy nebo skladování.

Samotný film je pouze prostředkem k dosažení cíle. Díky konceptu "ReLease" platíte pouze za to, co skutečně potřebujete - ochranu vašich dílů a komponentů po určitou dobu. Po spotřebování fólií fólii CORPALIN opět shromáždíme a zpracujeme ji zpět na granulát.

Tento granulát se pak znovu použije k výrobě fólie VCI - vzniká tak udržitelný, uzavřený recyklační systém.

1. pronájem fólie CORPALIN® - 2. balení dílů, které mají být chráněny - 3. přeprava na místo určení - 4. svoz použité fólie od zákazníka - 5. svoz fólie společností CORPAC - 6. recyklace a přepracování - 7. 100% recyklovaný materiál CORPALIN® VCI - 8. výroba nové fólie CORPALIN® VCI se zvyšujícím se obsahem recyklovaného materiálu.

 

 

CORPAC RE-LEASE

RENOMOVANÍ ZÁKAZNÍCI SE JIŽ ÚČASTNÍ

 

ZJISTĚTE SI VÍCE HNED

Chcete podnikat udržitelně?

Rádi vám poradíme osobně

 

Kontakt

Corpac Deutschland GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str. 4
D-71720 Oberstenfeld

+49 7062 914360info@corpac.de
 

Na kontaktní formulář